Екстрактите от подправки, една добра алтернатива

Екстрактите от подправки, една добра алтернатива

Екстрактите от подправки, една добра алтернатива

Екстрактите от подправки, една добра алтернатива

Екстрактите от подправки са извлеци от подправки, съдържащи : етерични, мазнини , вкусови и лютиви съставки. Употребяват се за придаване на вкус или цвят.
Тези добавящи стойност растителни съставки се предлагат на пазара от различни фирми. Kancor Ingredients Limited (Kerala, Indien) има Олеорезини, Етерични масла, Антиоксиданти, Билкови екстракти както и т.н.. естествени оцветители в Програмата си. Също вид
над-критичен СО₂ тип Eкстракти се предлагат.

Raps (Kulmbach) добива с висококачествени методи СО₂-Extraktion също така естествени Екстракти. Imbareex Natural Colors & Ingre­dients (Лима, Перу) се представи с естествените оцветители, Антиоксиданти, Олеорезини и Етерични масла на IFFA. Наред с Кармин, Аннато, Капсантин и Антоциан ще бъдат също Екстракти от Чия масло предлагани. Суровините са от собствен добив. Tecnessenze (Minerbio, Italien) представят под името Tecnextract своя асортимент от Билкови и Подправъчни екстракти.
Екстрактите от подправки, от гледна точка на закона , се декларират като Екстракти на ароматизанти.

Обозначението „Екстракти от подправки“ е като „конкретно наименование” в смисъла на чл. 15 абз.1(a) на EС-Регламент за ароматизантите. Това конкретно наименование може само тогава да бъде използвано, когато ароматизантът е изключително от съответните екстракти от ароматизанти (чл. 3 абз. 2d EС-Регламент за ароматизантите). Етеричните масла са растителни екстракти, които посредством съответни методи са добити Pот растителни материали . ISO-Стандартът 9235 (1997) дефинира „етелични масла“ като един продукт, който е добит от растителен материал (от едно единствено растение) . Основният метод за добиване на етерични масла е Воднопарова дестилация. ISO-Нормата ясно определя, че едно етерично масло е един чист естествен концентрат. Не е разрешено съдържанието на други съставки.