Опушването на месото и неговите аспекти

Опушването на месото и неговите аспекти

Опушването на месото и неговите аспекти

Опушването на месото и неговите аспекти

Опушването ,като един от най-старите методи за обработка на храните, се е използвал в миналото преди всичко за трайност, за консервиране. Днес -на първо място са – придаване аромат на вкус и цвят на „опушено” . Red Arrow (Bremen) представи на IFFA иновативни методи за опушване и как могат да се подобрят”традиционните” такива. Пушек от нов вид ЕКО/Smoke/ е най-новото технологично решение.

Външният тип Димогенератори работят с пушечни ароматизанти и позволяват безпроблемно опушване в малки Пушечни камери, в които се подава предварително очистен пушек – CleanSmoke в една Камера или един Конвектомат. Месото, рибата или зеленчуците придобиват ароматична нотка, още докато се пекат, типичното оцветяване и текстурата на опушени продукти. EcoSmoke е специално създаден за нуждите на средните нива, например проектира се за цехове с малки пушилни камери. Той се свързва безпроблемно , позволява със своята компактна обемност гъвкава връзка, не се нуждае от допълнителни приставки за противо-пожарната безопасност.

В търговската листа има различни пушилни ароматизанти по избор: Грил- и Печено. Употребата на пушечни ароматизанти е на база контролирано производство не само от вкусов характер, а също от токсилогично насищане, при директното опушване , без мярка.
Almi (Oftering/Österreich представи Stip-Technologie. Тази Щип-тенология промяната на миризмата на храната в опаковката независимо от вида на продукта, като действа и на месото и колбасите. Щип съдържа характерна за фирмената марка –миризма и така сочи произхода на съдържанието в опаковката . Пазарното мото е : „Мирише ви на вкусно?”.